Szabványok

Fontos szabványok
Szabványok hátterei
Nemzetközi szabványosítás
Európai szabványosítás
Fontos címek

A mai rendkívül érzékeny elektronikai termékek megbízhatóságát és minőségét erősen befolyásolja az elektrosztatikus töltésekkel szembeni védelmi szabályok betartása. Tájékozódásra ajánljuk a nemzetközi szabványokat.

Fontos szabványok

Az MSZ EN 61340 szabványsorozat alapvető információkat ad az ESD-védelemről. Itt bemutatjuk a legfontosabb szabványokat:

Elektrosztatika 2. rész általános ellenőrzési eljárások:

MSZ EN 61340-2-1 Mérési módszerek. Az anyagok és a termékek sztatikus villamos töltést eloszlató képessége
MSZ EN 61340-2-3 Vizsgálati módszerek az elektrosztatikus töltés felhalmozódásának elkerülésére használt szilárd síkanyagok ellenállásának és fajlagos ellenállásának meghatározásához

Elektrosztatika 3. rész modellek:

MSZ EN 61340-3-1 Az elektrosztatikus hatások szimulációs módszerei. Az emberitest-modell (HBM) elektrosztatikus kisülésének vizsgálati hullámformái
MSZ EN 61340-3-2 Az elektrosztatikus hatás szimulálási módszerei. A gépmodell (MM) elektrosztatikus kisülésének vizsgálati hullámalakjai

Elektrosztatika 4. rész különleges ellenőrzési eljárások:

MSZ EN 61340-4-1 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Padlóburkolatok és beépített padlók villamos ellenállása
MSZ EN 61340-4-3 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Lábbelik
MSZ EN 61340-4-4 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokra. Hajlékony falú ömlesztettáru-tárolók (FIBC-k) elektrosztatikus osztályozása
MSZ EN 61340-4-5 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Módszerek lábbelit viselő és padlózaton tartózkodó személy elektrosztatikus védelmének jellemzésére
MSZ EN 61340-4-6 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. – csuklópántok
MSZ EN 61340-4-7 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. – ionizátorok
MSZ EN 61340-4-8 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. – árnyékoló hatás elektrosztatikus kisülések ellen – tasakok
MSZ EN 61340-4-9 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. – ruházat
MSZ EN 61340-4-10 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. – két pnt közötti ellenállásmérések

Elektrosztatika 5. rész általános követelmények:

MSZ EN 61340-5-1 Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Általános követelmények.
MSZ EN 61340-5-2 Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Felhasználói kézikönyv.
MSZ EN 61340-5-3 Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Az elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszközök csomagolására vonatkozó tulajdonságok és követelmények osztályozása.

Szabványok hátterei

Mik azok a szabványok, mire jók és kik alkotják meg őket?

A szabványok alapkövetelményeket határoznak meg és nagymértékben megkönnyítik a nemzeti és nemzetközi kereskedelmet.

A szabványok az őket létrehozók önkéntes megállapodásai.

A szabványok több mint 80 %-a Magyarországon termékek és eljárások technikai részleteit szabályozzák.

A technikai szabványok pontos követelményeket határoznak meg, mint például a pontos méreteket, súlyokat, toleranciákat és mérési módszereket.

A szabványok mindíg az aktuális technikai színvonalat és munkatudományi ismereteket mutatják be (ami változhat). Vagy kötelező érvényű, vagy ajánlott érvényű előírásokat tartalmazhatnak.

Újabban azonban a vezetőségi rendszereket, pl. minőség menedzsmentet vagy a szervezési munkakialakítás szabályait is szabványosítják.

Nemzetközi szabványosítás

A legrégebbi nemzetközi szabványosító szervezet a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International Electrotechnical Commission, IEC), ami az elektrotechnikai szabványokat dolgozza ki, ezzel együtt több, a munkavédelemhez fontos termékszabványt is. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezetben (International Organization for Standardization, ISO) kb. 130 ország nemzeti szabványügyi szervezetei dolgoznak együtt. Munkájuk az MSZT-hez hasonlóan az önkéntességen alapul. Az MSZ-szabványokhoz hasonlóan az ISO-szabványokat is messzemenőkig a konszenzus elve alapján állítják össze.

A további, nemzetközi együttműködésen alapul szabványügyi szervezetek az ITU (International Telecommunication Union), CIE (International Commission on Illumination), IAEA (International Atomic Energy Agency), ILO (International Labor Office) és a WHO (World Health Organization).

Európai szabványosítás

Az európai szabványügyi grémiumok

Az erősödő európai kooperáció 1957-ben az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) magalapításához vezetett. Utóbbi az Európai Távközlési Szabványosítási Intézettel (ETSI) együtt Brüsszelben székel. A CEN-ben az összes EU- és EFTA-ország képviselteti magát.

Harmonizált technikai szabványosítás az egységes belsőpiac számára

Az európai technikai szabványosítás célja,hogy hozzájáruljon az EU-irányelvek alapvető piacharmonizációs védelmi céljainak teljesítéséhez az EWG-szerződés 100a cikkelye szerint. Itt találhatók az építési és felszerelési követelmények, mint például a gépekhez kapcsolódó irányelvek.

A harmonizált EN-szabványok konkretizálják az irányelveket és a lehetséges technikai megoldások leírásait tartalmazzák. Az elismert szabványok önkéntes figyelembe vételével az előírt biztonsági színvonalat egész Európában el kell érni.

Az európai szabványosítás a nemzetközi szabványokhoz igazodik. Az európai szabványokat nemzeti szinten, tehát az MSZ-nek is át kell venni (MSZ EN).

Az EU-bizottságok feladata

A harmonizált szabványokat az Európai Bizottság megbízásából az európai szabványügyi grémiumok állítják ki és hagyják jóvá. Szabványosítási ajánlatokat azonban magánszemélyek is tehetnek.

Az európai szabványok (EN) nem kötelező érvényűek, a gyártók például nem kell, hogy betartsák őket. Uyanakkor egy szabvány betartásánál gyaníthatóan teljesítésre kerülnek egy irányelv biztonsági követelményei.

Ekkor egy gyártó terméke már EN-konformnak számít. Elláthatja a terméket egy CE-jelzéssel és szabadon kereskedhet vele az Unión belül. A fogyasztó számára az EN védelmet nyújt és növeli a termékekbe és szolgáltatásokba vetett bizalmát.

Fontos címek

Német nyelvterületen az ESD-fórum éves találkozókat szervez, ahol véleményt cserélhetnek az érdeklődők.

További információkat itt talál:

International Electrotechnical Commission
https://www.iec.ch

ISO International Organization for Standardization
http://www.iso.ch

CENELEC, Comité Européen de Normalisation Electrotéchnique
https://www.cencenelec.eu/

ETSI, European Telecommunications Standards Institute
http://www.etsi.fr

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
https://osha.europa.eu

 DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
http://www.din.de

Beuth Verlag GmbH
http://www.beuth.de

KAN Kommission Arbeitsschutz und Normung, Geschäftsstelle, (Deutschland)
http://www.kan.de

ESD Forum e.V.
http://www.esd-forum.de

 Österreichisches Normungsinstitut /Austrian Standards Institute
https://www.austrian-standards.at

Arbeitsinspektion Österreich
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/

 Magyar Szabványügyi Testület
https://www.mszt.hu/hu-hu/

Munkavédelem Foglalkoztatás-felügyelet (Arbeitssicherheit Ungarn)
http://www.ommf.gov.hu

Czech Office for Standards, Metrology and Testing (ÚNMZ) (Arbeitssicherheit Tschechien)
https://www.unmz.cz/

 AFNOR – Association Française de Normalisation
http://www.afnor.org/

Ministère du Travail (Arbeitssicherheit Frankreich)
https://travail-emploi.gouv.fr

ANSI – American National Standards Institute
http://www.ansi.org

JEDEC
http://www.jedec.org/

ESD Association
http://www.esda.org/