Felelősségvállalás

1. Az online-ajánlat tartalma

A szerző nem vállal garanciát az információk aktualitására, helyességére, teljességére vagy minőségére. A szerzővel szembeni kártérítési igények, amik olyan anyagi, vagy szellemi károkra vonatkoznak, amelyek az információk használatából, vagy nem használatából illetve a hibás és hiányos információk használatából keletkeznek, ki vannak zárva, amennyiben a szerző részéről nem történt bizonyítottan szándékos vagy durva hanyagságból fakadó vétség.
Minden ajánlat kötelezettség és kötöttség nélküli. A szerző kizárólagos joga, hogy az oldalak részeit, vagy akár az egész ajánlatot külön bejelnetés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje, vagy a publikálást ideiglenesen, vagy akár végleg beszüntesse.

2. Utalások és linkek

Idegen weboldalakra („Hyperlinks”) való közvetlen, vagy közvetett utalás esetén, ha a linkek a szerző felelősségén kívül esnek, a szerző elleni kártérítési igény csak akkor lehet jogerős, ha a szerző tud az idegen weboldal tartalmáról, valamint ha technikailag lehetősége lenne és elvárható is lenne tőle, hogy a használatot jogsértő tartalmak esetén megakadályozza.
A szerző itt nyomatékosan kijelenti, hogy a linkek kiírásának idején semmilyen illegális tartalom nem volt felismerhető a linkelt oldalakon. A szerzőnek nincs befolyása a belinkelt/összekapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára, vagy szerzőségére. Ezért nyomatékosan elhatárolódik az összes belinkelt/összekapcsolt oldal minden olyan tartalmától, amiket a link kiírása óta megváltoztattak. Ezek a megállapítások érvényesek minden, a saját internetes ajánlatban kiírt linkre és utalásra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvek, vitafórumok és levelezési listák idegen bejegyzéseire is. Az oldalak illegális, hibás vagy hiányos tartalmáért és különösen azokért a károkért, amelyek az íly módon adott információk használatából, vagy nem használatából származnak, egyedül az utalt oldal ajánlattevője felel, nem pedig az, aki linkeken keresztül csak utal arra az oldalra.

3. Szerzői és ismertetői jogok

A szerző arra törekszik, hogy minden publikációjában figyelembe vegye a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videók és szövegek szerői jogát, hogy a saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videókat és szövegeket használja és hogy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videókat és szövegeket használjon.
Minden, az internetes ajánlatban megnevezett és esetlegesen harmadik személy által védett márka- és árujelzések teljes mértékben a mindenkor érvényes márkatörvény és az őket bejegyeztető tulajdonos tulajdonjoga alá tartoznak. A puszta megnevezésükből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a márkajelzések nem tartoznak harmadik személy jogainak a védelme alá!
A publikált, a szerző által készített tárgyak szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti meg. Ezen grafikák, hangdokumentumok, videók és szövegek sokszorosítása, illetve más elektronikus vagy nyomtatott publikációban való felhasználása a szerző kifejezett beleegyezése nélkül tilos.

4. Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlaton belül lehetőség van személyes, vagy üzleti adatok (email cím, név,cím) megadására, úgy a felhasználó csak önkéntes alapon teszi. Az összes feajánlott szolgáltatás igénybevétele és kifizetése – amennyiben ez lehetséges és engedélyezett – ilyen adatok megadása nélkül, vagy anonim adatok, jeligék megadása mellett is lehetséges. Az impresszumban, vagy ahhoz hasonló helyen megadott elérhetőségek, mint a postacím, telefon és faxszám, email cím, használata harmadik személy általi, nem kifejezetten kért információk átküldésére való használata tilos. A szerzőnek jogában áll az ún. spam-levelek feladója ellen jogi lépéseket tenni, amennyiben megsérti ezt a tiltást.

5. Ezen felelősségi melléklet jogi hatályossága

Ez a felelősségi melélet azon internetes ajánlat része, ahonnan erre az oldalra utaltak. Amennyiben ezen szöveg részei vagy egyes kifejezései nem, már nem, vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogi helyzetnek, akkor ez a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét nem érinti.